Aktualności

Przekazanie laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła”
Dyrektorzy pięciu szkół z terenu Gminy Osiek Mały odebrali dnia 21 maja 2020r z rąk Wójta Gminy laptopy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

czytaj więcej »

Na stronie Biuletunu Informacji Publicznej w zakładce Sport  zostało zamieszczone ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny.
Udział w spisie jest obowiązkowy. Dotyczy on wszystkich mieszkańców kraju, w tym cudzoziemców mieszkających w Polsce, a także tych osób, które w trakcie spisu będą przebywać za granicą.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 871),

czytaj więcej »

Wójt Gminy Osiek Mały podpisał umowę na wykonanie zadania, dotyczącego Budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Osieku Małym. Zgodnie z umową, termin wykonania przypada na dzień 31 sierpnia 2020 roku. Podczas spotkania odbyło się już także oficjalne przekazanie wykonawcy placu budowy, więc prace można uznać za rozpoczęte. To kolejny ważny krok w rozwoju naszej Gminy, która realizując swoje zadania kieruje się przede wszystkim dobrem mieszkańców, chcąc jak najbardziej przyczynić się do poprawy ich warunków życia, a jednym najważniejszych działań jest właśnie dbałość o zasoby infrastruktury technicznej.