Aktualności

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 26 września 2023 roku o godz. 9.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LXII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
b) zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2023-2026.
5. Zakończenie obrad LXII Sesji Rady Gminy.

W dniu 26.09.2023 r. o godz. 8.30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990 został przekształcony w  Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”- 800 199 990.

Nowa nazwa odzwierciedla cel i misję telefonu, który ukierunkowany jest na udzielanie wsparcia, informacji oraz pomocy osobom zmagającym się z uzależnieniem (bez względu na rodzaj substancji, od której są uzależnione) oraz członkom ich rodzin.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia to jest nadal miejsce, gdzie osoby
z problemami związanymi  z uzależnieniem i ich bliscy mogą otrzymać wsparcie, porozmawiać z wykwalifikowanymi konsultantami, uzyskać informacje na temat leczenia, terapii  i innych form pomocy. Telefon Zaufania jest dostępny dla osób z całej Polski i działa codziennie
w godzinach 16.00-21.00.
 Pomoc udzielana przez telefon jest anonimowa, bezpieczna
i oparta na zasadzie zaufania.

Jednocześnie informujemy, że numer do Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Uzależnienia jest ten sam – 800 199 990 – i niezmiennie pozostaje bezpłatny dla osób chcących skorzystaćz konsultacji.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 28 września 2023 roku o godz. 8.30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Kontrola należności niepodatkowych (odpłatność za śmieci, zrzut ścieków z uwzględnieniem dowożonych, opłata za wodę) z podziałem na sołectwa.
2. Kontrola działalności oczyszczalni ścieków i PSZOK oraz rozliczenie wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w całej gminie.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2023 roku o godz. 8.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Terenami
Rady Gminy Osiek Mały wspólnie z Komisją ds. Współpracy z Samorządami Wiejskimi i Porządku Publicznego Rady Gminy Osiek Mały.


Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza realizacji wniosków dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków od początku projektu.
2. Kontrola (opinie i wnioski) ochrony środowiska, ujęć wody, przepompowni ścieków i sprawności hydrantów, podłączenie deszczówki do kanalizacji. Analiza gospodarki wodno – ściekowej.

Herb Gminy Osiek Mały

Wójt Gminy Osiek Mały informuje, że w dniu 01 sierpnia 2023 roku o godz. 17:00 w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający jedną minutę.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 25 lipca 2023 roku o godz. 9.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LX SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
  2. zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2023–2026.
  1. Zakończenie obrad LX Sesji Rady Gminy.

W dniu 25.07.2023 r. o godz. 08:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

 

 

 

Podkategorie