UWAGA!
OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU
URZĘDU GMINY W OSIEKU MAŁYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (Dz. U. poz. 433) Gmina Osiek Mały, podjęła działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje.
Proszę wszystkich mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

Jeśli to możliwe proszę o korzystanie z rozwiązań, w których nie ma wymogu bezpośredniego stawienia się w Urzędzie Gminy.
Od dnia 17 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania w urzędzie obowiązywać będą następujące zasady polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie zostają anulowane.
2. Pracownicy Urzędu Gminy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
3. Mieszkańcy w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Osieku Małym mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5. Podaje się wykaz telefonów kontaktowych na poszczególne stanowiska.
6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy.
Działania te mają charakter profilaktyczny. Dlatego wszyscy wykażmy się odpowiedzialnością za drugiego człowieka i współpracujmy w obliczu zagrożenia epidemicznego.
Szanowni Państwo apeluję o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju.

Wykaz telefonów

Informuję,  że w dniu  30 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się VIII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI i VII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
9. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Małym za rok 2018;
b) określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania;
c)zmiany uchwały nr 259/18 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie gminy Osiek Mały;
d) przystąpienia do procedury ustalania i zmiany granic wsi i sołectw Witowo i Drzewce oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
e) zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok;
f) nadania statutu Sołectwu Borecznia Wielka;
g) nadania statutu Sołectwu Dęby Szlacheckie;
h) nadania statutu Sołectwu Felicjanów;
i) nadania statutu Sołectwu Lipiny;
j) nadania statutu Sołectwu Młynek;
k) nadania statutu Sołectwu Nowa Wieś;
l) nadania statutu Sołectwu Nowe Budki;
m) nadania statutu Sołectwu Nowy Budzisław;
n) nadania statutu Sołectwu Osiek Mały;
o) nadania statutu Sołectwu Osiek Mały – Kolonia;
p) nadania statutu Sołectwu Osiek Wielki;
q) nadania statutu Sołectwu Rosocha;
r) nadania statutu Sołectwu Smólniki Osieckie;
s) nadania statutu Sołectwu Stare Budki;
t) nadania statutu Sołectwu Stary Budzisław;
u) nadania statutu Sołectwu Trzebuchów;
v) nadania statutu Sołectwu Witowo;
w) nadania statutu Sołectwu Zielenie.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i głosy
13. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy.


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg